Beschoeiing Amstelveen

Beschoeiing Amstelveen

In Amstelveen hebben wij een schoeiing mogen plaatsten. Bij de beschoeiing is gekozen om de palen langer te houden om hier later een hekwerk aan te bevestigen.

Projectinfo

ProjectBeschoeiing
LocatieAmstelveen
OpdrachtgeverParticulier